FANDOM


A Tavaszi Háború Edit

III. Tristan apja egyetlen törvényes fia, és örököse volt a Tavaszi Háború kezdetekor. Az udvari fiatal nemesek vezére, nagy lábon élt, minden év felét azzal töltötte, hogy bejárta a királyságot és a legegzotikusabb vadakra vadászott. Kedvelte a nagy mulatságokat és bálokat, rendszeresen tartott dekadens összejöveteleket a barátaival. Pártolta a művészetet és ő nyitotta meg a Gazdagréti Operaházat. Nagyszerűen bánt a karddal, de forrófejű volt, ezért sose lett elsőosztályú harcos, de karizmatikus kiállása miatt az emberek szívesen követték csatába.

A háború kitörésekor szülővárosában, Gazdagrétben tartózkodott, de hamarosan visszatért Lysbe. Amikor apjának egy fatyja lázadást indított, megbízta Sir Adraihne osztagát, hogy öljék meg, amit meg is tettek, megmentve a Déli Királyságot egy polgárháborútól.

A Lysi csatában a balszárny vezetője, majd Sir Adraihne társa volt Kor'Kroll ostrománál, vele, Zootyval és Coxal jutottak be a palotába. Azóta is jó barátságban van Sir Adraihnnel és Zootyval, aki a főmágusa lett apja halála után.

Season 1 Edit

III. Tristan egy nyugodt királyságot örökölt, így hiába volt gyenge király, kevés krízissel kellett szembenéznie. Mindig nagy pártfogója a művészeknek, uralkodása alatt Lys és Gazdagrét lett a kontinens kultúrájának központja. Lord Adraihne unszolására újjáépítette Keresztutat, elsőrangú védelemmel, felélve a kincstár nagyját. Fia, Valgyimir herceg Gazdagrét kedvence lett, Tristan azonban nem hagyta el Lyst hosszú ideig. Meghízott, de karizmáját nem vesztette el.

Season 2 Edit

Tristan és családja Keresztútba ment a lovagi tornára és az álarcosbálra. Fia, Vlagyimir részt vett a tornán, de az eseményt beárnyékolta Sir Eron Danien orvgyilkossága az álarcosbálon: Irina királynő meghalt, Tristan gyászolt. Később elvett egy Lysi nemeslányt, aki egy második fiút szült neki, Sydet.

Season 3 Edit

III. Tristan a Keresztúti lázongások hírére fiával együtt a városba indult, hogy lecsillapítsa a helyzetet és döntést hozzon Lord Marcus Danien ügyében. Fia két déli ezredet is magával hozott, azonban apja nem engedte, hogy a városba behozza őket, nehogy elmérgesítse a helyzetet, így végül azok a várostól néhány napra letáboroztak.

Keresztútban III. Tristan másfél hetet töltött el. A várost fia vezetésével az elit őrei házról-házra kutatták át Lord Danien után, sikertelenül. Végül meghirdette, hogy a város egyik terén várakozik Lord Danienre. A főnemes végül megjelent, azonban a déli seregek közeledtének hírére lázongások törtek ki. Miközben a király a Csillagvár felé tartott kíséretével, a tömeg felborította a kocsiját és lemészárolták testőreivel együtt.

Királyi családfa

A Királyi családfa - megjegyzés: Vlagyimir idősebb Sydnél.