FANDOM


Season 3 Edit

Rambaldi egy titokzatos próféta, felfedező és feltaláló volt, kétszáz évvel ezelőtt. Eretnekségéért megégették, bár saját naplója szerint személyesen beszélt Hextorral és Garl Glittergolddal is. Naplójegyzeteit és találmányait gyűjötte Zooty, Badger és Robert Blackhead is, utóbbinak naplójegyzetei gyakran megemlítik Rambaldi találmányait (részletekért lásd ott).

Néhány naplójegyzet Rambalditól magától megmaradt, azonban ezek többnyire kriptikusak és nehezen értelmezhetőek. A részletek gyakran beszélnek Arcadiáról, a világok közti átjáróról.

Arcadia nem a tábla. Arcadia csak egy része a kirakósnak. A világ egy sakktábla, amin bábúkat mozgatnak: egy testvér ködös úton botladozik, miközben öccse tartja a fáklyát.
Próféciák vannak a falakon. Üstökösökön lovagló háromlábú óriások akik bekötik az istenek szemét is. Senki sem látja őket előre csak a kard. Fekete fej, fekete penge, fekete torony, minden összeáll. 

A kardnak Arcadiában a helye, ott lesz az újból régi és a régiből új. A macskának kilenc élete van, de az ügynöknek hány? Ki fog a kardra hallgatni ha kell?

IDRIAN - ez a szó visszhangzik a óriás-szörnyek mellett. Mit jelent? Ez a nevük? Vagy ez a prófécia nekik szól?...

Hetek óta itt vagyok már. Ezer élet is kevés lenne, hogy mindent felfedezzek Arcadiában. Szerencsére a helyiek barátságosak. Gondolom Glittergold parancsára. Azt hiszem az elmúlt két évben tőle kaptam a legtöbb látomást. 

A naplórészletek alapján Rambaldi megjósolta, hogy Garrett Blackhead a családi kardjába fog költözni - a többi részlet azonban nehezebb értelmezhető.

Arcadia sokkal több mint aminek hittem. Nem egy átjáró világok között, hanem a Rhae túlélésének titka! 
Nem tudom melyik isten vezetett ide ezúttal... a napok egybefolynak, az üzenetek zavarosak, a hangok ismeretlen nyelveken suttognak.

A jövő homályos: Sötét folt folyik egy térképen lefelé... Halott törpök és égő házak. Hurrikán egy tenger közepén. Gólemek a csatornában vörösen izzó szemmel.
Viharfelhőkön úszó kastély dacol a széllel... Háromlábú óriás démonok özönlik el Lyst. És Arcadia van minden közepén.

Itt fogok maradni egy darabig. Legalább addig, amíg kitisztul a jövő. Ez a hely hatalmas, Gazdagrét elférne benne és lenne hely hogy hozzácsapjuk Ezüstpartot is, úgyhogy lesz mivel eltöltenem az időt.
Körülnézek, felfedezem Arcadia-t: "az istenek koronája", ez volt a neve egyszer tele élettel, művészettel, tudással. Vajon már csak a kövek maradtak, vagy vannak még ékkövek ebben a fejdíszben valahol?

...

Küldtem egy levelet Elijah Ferthnek is. A fiáról álmodtam. Fekete - fehér - igen - nem: beszélő kardok és néma emberek. Egy sólyom hálóban, de a drow szabad. Mit jelenthet?

Ahogy Robert Blackhead is megírta, Rambaldi megjósolta a törpök pusztulását, a birodalmi gólemsereget és az Őrzők érkezését a kontinensre. A napló alapján ismerte a Ferth családot is - a legfiatalabb tagja, Taeral a kontinens politikájának több fontos eseményénél is ott volt, az ő apja Elijah.

Season 4 Edit

Rambaldi prófécia

A Rambaldi prófécia Melano Gaster képével

Rambaldi egy új próféciájára leltek Zanian Duskwalker (A Nagyúr) emberei Arcadia felkutatása közben. A legújabb prófécia részleteiért, és az ezt övező kalandokért lásd:

Arcadiában a Nagyúr emberei azonban nem csak egy próféciát találtak: Zooty Nackle levele alapján (lásd alul) Rambaldi maga is életben van.

Úgy tűnik, Rambaldi próféciája igaz lehet, de még mindig aggódom a forrása miatt:
ha nem kezeskedett volna a Fehér Herceg érte, nem hittem volna el a Nagyúrnak,
hogy Rambaldi él, és velük van.

Season 5 Edit

Rambaldi maga személyesen is csatlakozott Marcus Danien társaságához a Fellegváron. Az öreg próféta általában a szobája magányában töltötte idejét, csak ritkán mutatkozott közös helyeken. Időről-időre azonban üzeneteket és apróságokat küldözgetett a legénység egyes tagjainak, amelyek mindig hasznosnak bizonyultak valahogyan. Egy hasonló tárgy volt egy kézzel írott történelemkönyv, amit Melano Gasternek küldött.

Rambaldi egy vénséges vén ember, aki általában fejére húzott csuklyájával leplezi mély ráncait és öreg kora miatt bottal jár.

A Cressi tárgy felrobbanása után Sufur és a Sárga Sólyom megtámadták a Fellegvárat. Miközben az ÉKÁ seregei elterelték a védők figyelmét, a Sólyom behatolt a hajóba és elrabolta Rambaldit. Melano Gaster követte őket, és még látta, ahogy a Fekete Toronyba viszik az prófétát.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.