FANDOM


A Fekete Herceg előretör Edit

Az Északi Kontinensen történtek óta két hónap telt el - ezalatt a Fekete Herceg sem tétlenkedett. A többi városállam gyengeségét látva sorra hajtotta őket kommunista uralom alá: először Zuhatagot, ahol az új polgármestert álmában ölték meg, majd Messzirévet is. A belső problémákra az új területek nemeseitől elkobzott pénzt elszórva gond nélkül fókuszálhatott az előretörésre. Mivel Kor'Kroll elpusztult a Tavaszi Háborúban, az utolsó város amire szüksége volt a Fekete Hercegnek, hogy a Birodalomhoz hasonló erőt mutathasson fel, Zöldvár volt, a keleti kereskedőváros hatalmas aranybányáival és selyemtermő területeivel, amit a Birodalom ékkövének is neveztek. Azonban a nagy és gazdag város nem fog olyan könnyen kommunistává vállni, mint a kisebb Zuhatag vagy Messzirév.

Zöldvári lázadás Edit

Miután Zavarosrévnél, egy aprócska falunál négy utazó legyőzött egy nagy csapat lápi trollt, meghívták őket a Zöldvári fogadásra. Sir Eron Danien, egy Keresztúti nemesi család második fia, Zanian Duskwalker, egy Gazdagréti elf, egy nemesi család lázadó fia, Arianne, egy vad elf druida, Wolffang Icedrake, egy északnyugati barbár valószínűtlen csapatocskája volt ez.

A nagy és előkelő fogadást azonban megzavarta a külső, Bronzváros névre hallgató terület lázongása. A kommunisták megpróbálták megrohanni az Ezüst- és Aranyvárost, és Északi ügynökök kinyitották nekik a kapukat. Csak a csapat újabb hőstette mentette meg a várost egy véres felkeléstől. Azonban Lord Orwy tudta, hogy ez csak az első lépés volt egy háborúban, és követeket küldött a Déli Királyságba, ami szavatolta Zöldvár függetlenségét. A csapatot pedig elküldte Lord Adraihnehez, egy híres háborús veteránhoz, aki a Keresztút környéki területek ura volt, hogy őt is megnyerje ügyének.

A Fellegvár ostroma Edit

Lord Adraihne a csapatra egy új feladatot bízott, miután megtudta kik ők: megkérte őket, hogy hozzák vissza egy régi barátját, Coxot, aki az Őrzők új kiképzőtisztje lett. A csapat feljutott a Fellegvárba egy Őrzőgyűrű segítségével, azonban ott ostromállapotot találtak: a Fekete Herceg emberei, a Sárga Sólyom vezetésével megpróbálták elfoglalni a megjavított repülő várat. Az ostrom egy napon keresztül tartott, és végül az őrzők győzelmével zárult egy véres harc végén: a Sólyom azonban megszerzett egy gyűrűt és megszökött. Cox végül visszatért Adraihnehez, az Őrzők pedig rájöttek, hogy semleges politikájuk nem tarthat fennt, és kevésbé fókuszáltak a mágia megrendszabályozására ezentúl.

A Keresztúti lovagi torna Edit

Lord Adraihne jutalma egy Hollófészek nevű váracska volt a Határerdőkben, amit a nagyravágyó Zanian Duskwalker kapott meg, illetve a két harcos számára egy-egy belépő a lovagi tornára. Sir Eron és Wolfgang is kitüntette magát a küzdelemben, így szerezve egy-egy belépőt a lovagi torna utáni álarcosbálra, ahova maga a királyi család is hivatalos volt. Azonban az egész esemény alatt a csapat egy másik gyanús ügyben nyomozott: egy Delilah nevű arisztokrata hölgy után, aki állítólag a király szeretője volt, mások szerint északi ügynök. A nyomok egy Sir Denhold Deen nevű Gazdagréti nemeshez vezettek, azonban sátrában két maszkos alakot találtak, a kavarodásban pedig Deen meghalt. Zanian Duskwalker felbérelt egy középkorú kósza lovagot, Sir Nigelt hogy menjen Hollófészekbe és felügyelje amíg ő meg nem érkezik.

Az álarcosbálba mindenki bejutott meghívóval, vagy anélkül, és Delilaht keresték. Végül Sir Eron Danien talált rá, Wolfgang társaságában. Sir Eron Delilah csábítása alá került és a kastély erkélyén leszúrta a királynőt az egész udvar szeme láttára, akinek a testőreit Wolfgang elvonszolta. Mindhármukat azonnal elfogták, de maszkos ügynökök megszabadították Sir Eront és megölték Delilaht, a kavarodásban Wolfgang az utolsó Őrzőgyűrű segítségével megszökött.

Sir Eron számára kiderült, hogy Daud, Keresztút egyik volt bérgyilkoscéhének vezetője mentette meg őt, aki szintén Delilah után nyomozott. Sir Eron nem tudta, hogy Daud felelős szüleinek haláláért is. Sir Eron és Wolfgang Icedrake a Déli Királyság legkörözöttebb emberei lettek, örökké bemocskolva nevüket - Sir Eront ezután már csak úgy emlegették, hogy a "Királynőölő".

Zöldvár ostroma Edit

Daud tudta, hogy Sir Eron ártatlan, ezért kicsempészte a városból és vele tartott Zuhatagba, hogy régi mentora és leghőbb ellensége, Kenway után nyomozzon akit arra láttak. A csapat többi tagjával Zuhatag előtt találkoztak, de elkéstek, mire odaértek, a város ostrom alatt állt.

Lord Orwyt a lovagi torna alatt Kenway meggyilkolta Zöldvárban, az új, fiatal Lord Orwy pedig tanácsadója, a titokban északiakkal összeszövetkező Lord Faraday (Arianne barátja) tanácsára megtámadta zsoldosseregével az Északi Kommunista Államot (ÉKÁ). A Faraday által vezetett sereg megfutott és az északiak ostrom alá vették Zöldvárat. Lord Orwy kérlelő üzeneteket küldött a Déli Királyságba, de az állami gyász miatt lassan érkezett bármiféle válasz.

Arianne és Zanien egy darabig az északiakat segítették, miközben Sir Eron, Wolfgang és Daud bejutott a várba és a védelmet erősítette. Végül Arianne és a sereget vezető Sufur közötti összetűzés egy tűzlabdába torkolt, és Arianne megszökött, de az ÉKÁ nem tudta, hogy ő volt a tettes. Sufur túlélte, és csúnyán megsérült, fél szemére megvakult, de nem tudta ki támadott rá.

A Bronz- és Ezüstváros feladása után Lord Faraday a blokádod felállító flotta ellen küldte a csapatot és Lord Orwy elit embereit, miközben a fiatal Lord Orwyt bezáratta szobájába. Arianne elrabolta Lord Orwyt és kicsempészte az északiaknak, hogy meggyorsítsa a csata végét és a szükségtelen szenvedést.

A csapat ellopott egy északi fregattot és megtámadta a Pusztítót, az északiak zászlóshajóját, amely egy, az Őrzők hajójából szerzett ágyút használt fő fegyverzetnek és három inch vastag páncélzatával alig sebezhető volt. A támadás sikertelen volt, egy gólem és Zanien árulása (Wolfgang Icedraket és egy főmágust is meggyilkolt a csatában) az északiak oldalára billentette a csatát.

Lord Orwy fogsága és a Déli Királyság segítségének hiánya miatt a Zöldvári morál gyorsan esett. Lord Faraday könnyedén elérte, hogy a katonák megadják magukat, és Zöldvár a kommunisták uralma alá esett.

Lord Faraday lett Zöldvár helytartója, Zaniennek meghagyták Hollófészket, mint ÉKÁ területet.

Hollófészek Edit

Hollófészekbe előbb értek ÉKÁ katonák mint a csapat maradéka. Nigel nem volt hajlandó átadni a várat, de elüldözték, és az erdőben bújkált, menekülteket gyűjtve hogy visszavegye a várat. Egy hatalmas barlangrendszert talált és ott készültek.

Ekkor jelent meg a színen Garrett Blackhead. Egy arrogáns Ezüstparti mágus, aki Keresztútban fejezte be tanulmányait, Garrett tehetséges volt, de elviselhetetlen. Egy családi titok után nyomozva (nagybátyja, Robert Blackhead ugyanott végzett ahol ő, és az ő naplótöredékeit követte) egy északi ügynökökkel tömött raktárra talált Keresztúton. Miután felégette, üldözőbe vette a Raktárost, a helyi ügynökök vezetőjét, és Hollófészeknél utolérte. Egy rövid csatában a csapat maradékának segítségével megfuttatta, de Nigel emberei ellopták a ládát amit üldözött.

Rpg209

Hollófészek

A ládát üldözve a csapat bejutott Nigelhez, ahol Ariannet elfogták Nigel antikommunistái. A többieket elengedte, hogy elküldhessék a kommunistákat a faluból, de ez nem történt meg. A csapat a helyi királygyíkmániás vadász, Lorenz segítségével lekövették a Raktárost, aki Nigel barlangjába csalta a királygyíkot ami hatalmas káoszt okozott.

A végső párbajban Garrett Blackhead, Sir Eron és Nigel megölték a Raktárost, azonban a láda tartalmának nagyja megsemmisült - pedig a maradványok alapján tele volt értékes északi feljegyzésekkel és ügynöklistákkal.

Két évvel később Edit

Két év telt el ezután. Az Északi Kommunista Állam él és virul, bár nem nőtt sokkal nagyobbra, főleg a hatalma megszilárdításával töltötte a két évet, illetve a közeli kisebb területek megszerzésével ment el az idő (pl: Langerhans szk). Északnyugaton a barbár törzsekkel a tárgyalások rendre néhány hónaponként vérfürdőbe torkollnak, és Szabadrév is bizonytalan abban, hogy hova álljon. Persze a Fekete Herceg továbbra is a háttérből irányítja a szálakat...

Rhea

Rhea, a kontinens

A Déli Királyságban növekszik a nyugtalanság az ÉKÁ erősödése miatt, és a Zöldvári külpolitikai csőd miatt. Tovább feszítette a helyzetet a király újraházasodása, előző felesége (aki drámai körülmények között halt meg) Gazdagrét urának volt egy nővére, az új azonban Lysi, és az udvari erőviszonyok felborultak. Gazdagrét és környékén többször nyíltan megkérdőjelezik az új ÉKÁ ellenes irányvonalat, miközben Keresztút állandóan kampányol az északiak ellen, nem feledve, hogy húsz éve a Tavaszi háborúban porig égették a várost.

Az ÉKÁ másik problémája a nyugati tóvidékeknél berendezkedett lázadók: A kommunista lázadások után százak-ezrek menekültek el északról, Zöldvár eleste után még többen. Ezeket az emberek végül nyugaton találtak földeket, ahonnan továbbra is zargatják az ÉKÁ egységeit, bár Kor'Kroll és környéke továbbra is kihalt pusztaság, ezért elég messze vannak a fő centrumoktól. Azt beszélik a lázadókat a Drowk és a Déli Királyság is pénzeli - és ha ez igaz, akkor elég nagy összefogás indulhat az Északiak ellen hamarosan...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.